Technika běhu na 110m (100m) překážek

 

překyTECHNIKA


Start – jako u sprintu . Po výběhu se trup rychleji napřimuje. Osmi kroky k první překážce. Místo odrazu 200 – 220 cm před překážkou.
Odraz na překážku – lehký předklon – dokončení náponu odrazové nohy. Švihová noha ostrým kolenem vpřed vzhůru. Protilehlá paže švihá vpřed dolů zevnitř. Druhá paže v běžeckém pohybu až na úroveň boků.

Útok na překážku - bérec švihové nohy kývne dopředu vzhůru. Chodidlo je vztyčené. Pata - lýtko - stehno přechází těsně nad horní hranou překážky. Následuje aktivní pohyb nohy dolů za překážku.
Příprava na dokrok - Odrazová (přetahová) noha se uvolněně pokrčí únožmo, přechází překážku stehnem rovnoběžným s příčkou překážky. Trup se lehce sklání, před dokrokem se napřimuje. Koleno přetahové nohy jde vysoko do dalšího běžeckého kroku.
Dokrok - na přední části chodidla. Náklon trupu zachován. Rovnovážná poloha paží.
Běh mezi překážkami - rychlý, pružný, rytmický. Udržet rychlost!
Doběh do cíle - sprinterský


NÁCVIKOVÁ ŘADA

Nácvik vlastní překážkové techniky
- střídavě se soustředíme na předklon, na vedení švihové nohy, na práci přetahové nohy, na prácí paží.

Nízký start na první překážku,
zprvu sníženou, pak optimální rychlostí

Série přeběhů z nízkého startu
s postupným oddalováním a zvyšováním překážek

Přeběhy nízkých překážek
v terénu, na hřišti, v tělocvičně přirozeným způsobem

Přeběhy plochých značek v tříkrokovém rytmu
- odraz střídavě pravou levou - dbáme hlavně na Stanislav Sajdok a Tomáš Dvořáksprávný rytmus

Přeběhy velmi nízkých překážek (30 cm) na rytmus
- vybíháme z polovysokého startu na 8 kroků k první překážce

Oddalováni a zvyšováni překážek


TRÉNINKOVÉ PRVKY

 • Lehký klus se zdůrazňovanými odrazy vpřed vzhůru na každý pátý, třetí krok.
 • Přebíhání bezpečných, nízkých přírodních překážek. Gymnastická cvičeni na uvolnění, protažení i posílení kyčelního pletence: vysoké švihy nohou, vykopáváni, rozštěpy, výskoky a poskoky.
 • Cvičení obratnosti, akrobacie, kotouly, přemety.
 • Cvičení na nářadí - všestranné posilování.
 • Přeběhy nářadí s limitací překážkářského pohybu (koza, kůň, bedny, kladina)
 • Kruhový trénink se soustředěním na rozvoj skočnosti. Skokanské i běžecké posilování.
 • Překážkářské sedy - jednotlivě, ve dvojicích, střídat nohy, přesedávat i s předklonem. Cviky pro přetahovanou odrazovou nohu ve dvojici mimo překážku, u překážky, z chůze i běhu kolem překážek. Pohyb přetahové i švihové nohy u překážky.
 • Přeběhy překážek s minimálními vzdálenostmi. Pro uvolnění kyčlí!CHYBY A JEJICH ODSTRANĚNÍ

 • Náběh na 1. překážku není proveden plnou silou (Nabíhejte na nižší překážku nebo na dvě nízké překážky! Běhy ve dvojicích.)
 • Příliš vysoký přechod překážky. Odraz blízko. (Přechodně snižte překážky. Zvýšení rychlosti na nižších překážkách.)
 • Chybné spojení přetažení nohy s prvním krokem za překážkou. (Při předčasném přetahu cvičte odrazy, při pomalém zařazujte speciální cviky pro přetahovou nohu.)
 • Dokrok za překážkou příliš před těžištěm. (Cvičte rychlé hrábnutí za překážkou. Udržujte náklon.) Nerytmický běh mezi překážkami. Protahování kroků. (Prodloužíme náběh k získání rychlosti, náběh postupně zkracujeme. Rozvíjíme běžecké schopnosti. Cvičíme překážkářský rytmus.)