Jednotlivé etapy běžce

 

V logice tréninkového procesu je třeba si připomenout jednu ze základních zásad, že rozvoj základních pohybových schopností předchází rozvoji speciálních pohybových schopností, a to jak v průběhu ročního tréninkového cyklu, tak v dlouhodobém několikaletém cyklu rozvoje. Z hlediska dlouhodobého plánování rozlišujeme čtyři období přípravy mladého běžce, viz tabulka č.1. U dalších atletických disciplín či jiných sportů je tato struktura více či méně odlišná.

Tabulka č.1: : Období přípravy atleta

Období

Všeobecná příprava

Prvotní speciální příprava

Speciální běžecká příprava

Vrcholná běžecká příprava

Věk atleta

10 (12) - 14

15 - 17

18 - 20

20 a více let
I) Období všeobecné přípravy

V prvních letech atletické specializace (10 – 14 let) by všichni atleti, měli projít všeobecnou a „všeatletickou“ průpravou, kde poměr všeobecné přípravy ke speciální bude následující:

Tabulka č.2: : Zatížení v jednotlivých etapách atletické přípravy

  Etapa tréninkového procesu  

Základní pohybové schopnosti

Speciální pohybové schopnosti

1. rok přípravy

90%

10%

2. rok přípravy

85%

15%

3. rok přípravy

(75 - 80) %

(20 - 25) %

4. rok přípravy

70%

30%Cílem tohoto prvního období je všeobecný všestranný rozvoj motorických schopností, funkčních předpokladů, získávání základních tréninkových návyků, rozvoj základní techniky jednotlivých atletických disciplín a hlavně rozvoj rychlostních schopností. Období odpovídá přibližně věku mladšího žactva a prvního období staršího žactva.. Právě toto období těsně před pubertou je pro rozvoj všeobecných i speciálních rychlostních schopností optimální. Vzhledem k vysoké plasticitě a vnímavosti CNS je období příhodné i pro rozvoj koordinace a techniky. U atletů, kteří prošli přípravou v jiných sportech, např. ve sportovních hrách, je možné čtyřletou fázi zkrátit, ale je však nutné, aby atlet prošel alespoň jednu až dvě sezóny všeatletickou přípravou. Pokud se přeskočí tato velice důležitá etapa přípravy, může dojít k paradoxní situaci, kdy aktuální výkonnost dorostence je vyšší, než u ostatních vrstevníků, ale v dalších letech se naráží na řadu limitujících bariér, které snižují jeho výkonnostní potenciál. Trénink většinou probíhá ve větší skupině a měl by být zaměřen na technickou stránku a prostřednictvím všeobecné přípravy na rozvoj jednotlivých pohybových schopností.


II) Období prvotní speciální běžecké přípravy

S výběrem pro specializaci na běžecké disciplíny je optimální začít ve druhém roce staršího žactva a v přechodu mezi dorost. Hlavním cílem tohoto období je rozvoj obecné aerobní vytrvalosti, běžecké koordinace, zlepšení techniky běhu, rozvoj všeobecných silových schopností. Avšak všeobecná příprava a rozvoj všeobecných pohybových silových schopností musí stále mírně převažovat. Před trenérem zde stojí velice složitý úkol, udržet na uzdě své i závodníkovy ambice na aktuální vysokou výkonnost. Aktuální výkonnost ve speciální trati, ve které je závodník nejlépe disponován, není v tomto období tak důležitá, jako rozvoj předpokladů pro tento výkon v budoucnu. Ne náhodou se najdou budoucí osmistovkaři mezi sprintery a čtvrtkaři a budoucí vytrvalci mezi středotraťaři. V období prvotní speciální běžecké přípravy je velice složité určit, co jsou vrozené vytrvalostní a tempově vytrvalostní schopnosti a co bylo získáno např. tréninkem od 6 let.


III) Období pokročilé speciální běžecké přípravy

Je to období, kdy je již jasné, že atlet má určité předpoklady pro běžecké disciplíny, chce se jim věnovat a má za sebou dostatečnou všeobecnou přípravu. Cílem období je další harmonický rozvoj všech pohybových schopností. Vedle pokračování v rozvoji aerobních schopností se přistupuje k rozvoji tempové vytrvalosti, běhu na úrovni ANP prahu a začíná postupný a přiměřený rozvoj speciálního tempa. Z rychlostních schopností pokračuje rozvoj všeobecných i speciálních rychlostních schopností a začíná rozvoj tempové rychlosti. Zejména v tomto věku je nutné brát v úvahu harmonický rozvoj všech složek tempa, kde základnu široké pyramidy tvoří aerobní schopnosti a maximální rychlost, druhé patro je tempová a rychlostní vytrvalost a poslední tvoří speciální tempo.


IV) Období vrcholné běžecké přípravy

Spadá do věku přes 20 let. Zde trenér i atlet sklízí ovoce předchozích období. Pokud došlo k nějaké hrubé metodické chybě, atlet většinou končí svou kariéru nebo se potýká se sérií zranění. Dívky zde již mohou dosahovat mezinárodní úrovně výkonnosti. Pro hochy je to nejsložitější období jejich běžecké kariéry. Jejich organismus se bude vyvíjet ještě 2 – 3 roky; zcela ukončený rozvoj organismu totiž bývá u našich mužů ukončen až kolem 23 roku. Trénovat se dá už jako u dospělých, ale výkonnostní potenciál ještě není na vrcholu. Zatížení ve speciálních schopnostech bude stoupat až do 23. roku a rovněž výkonnost dosáhne svého optima až v tomto období.