Všeobecná kondiční příprava

Dříve než začneme provozovat nějaký sport, tak musíme zjistit jak na tom jsme s pohybem, se sílou a energií.

 

2.1.1.     Rozvoj všeobecné síly

2.1.2.     Jednotlivé etapy běžce

2.1.3.      Energie při pohybové činnosti

2.1.4.      Zvláštnosti tréninku žen

2.1.5.      Výbušná síla